اولین مراسم عبادت پس از آتش سوزی در کلیسای نوتردام-طراحی چهره - طراحی چهره

اولین مراسم عبادت پس از آتش سوزی در کلیسای نوتردام-طراحی چهره

در این مراسم، به دلیل نگرانی‌های امنیتی تنها حدود سی نفر از مومنان مسیحی حضور داشتند و اسقف اعظم و دیگر روحانیون نیز در حالی که کلاه‌های ایمنی بر سر داشتند، به عبادت پرداختند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار