بحران انسانی در یمن‎/تصاویر ۱۶+-طراحی چهره - طراحی چهره

بحران انسانی در یمن‎/تصاویر ۱۶+-طراحی چهره

موسسه آکسفام هشدار داده که کشور جنگ زده یمن با خطر شیوع گسترده بیماری وبا روبروست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار