بدعهدی تکراری اروپا-طراحی چهره - طراحی چهره

بدعهدی تکراری اروپا-طراحی چهره

در تاریخ کشورمان بارها و بارها شاهد بدعهدی اروپائيان بوده ایم این بار هم در برجام شاهد بدعهدی آنها هستیم. در این ویدیو نمونه‌های آن را خواهید دید.

مطالب مشابه با این مطلب



کد آمار