تصاویری هولناک از سیل در چین-طراحی چهره - طراحی چهره

تصاویری هولناک از سیل در چین-طراحی چهره

شمار تلفات به ۶۱ نفر رسید و ۳۵۰ هزار نفر تخلیه شدند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار