تصاویر| معلم عشایر کوچ‌نشین-طراحی چهره - طراحی چهره

تصاویر| معلم عشایر کوچ‌نشین-طراحی چهره

آفتاب‌‌نیوز :

ذکرالله بوچانی معلم عشایر کوچ نشین ایل زوله است که به صورت داوطلبانه همراه با این عشایر در فصول سرد به مناطق گرمسیر خوزستان و در فصول گرم به مناطق معتدل کرمانشاه کوچ می کند. عشایر ایل زوله این معلم فداکار را جزیی از خانواده خود می دانند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار