جهاد با معلولیت جسمی-طراحی چهره - طراحی چهره

جهاد با معلولیت جسمی-طراحی چهره

صحبت‌های جهادگر جوان نابینا درباره کمک به سیل‌زدگان پلدختر و ساختن ایران را ببینید.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار