دیدار رهبرانقلاب و شاعر روستایی-طراحی چهره - طراحی چهره

دیدار رهبرانقلاب و شاعر روستایی-طراحی چهره


گروه ویدئو الف،   3980321248

اقدامی غافلگیر کننده از رهبرانقلاب در دیدار شاعر روستایی که پدرش برای رهبرانقلاب مطلبی نوشته بود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار