شمالی‌ترین شهر کره زمین کجاست؟-طراحی چهره - طراحی چهره

شمالی‌ترین شهر کره زمین کجاست؟-طراحی چهره

«نوریلسک» سردترین شهر روسیه نیست اما سرما این منطقه را به منطقه‌ای خاص تبدیل کرده است. نوریلسک بزرگترین شهر صنعتی روسیه، با ۱۸۰ هزار نفر جمعیت، در ۲۸۰۰ کیلومتری مسکو واقع شده و شمالی‌ترین و دومین شهر بزرگ در مدار قطب شمال است. دو شهر نوریلسک و یاکوتسک تنها شهرهای بزرگ منطقه منجمد هستند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار