فیلمی از لحظه فوران کوه گِلفشان در ایران-طراحی چهره - طراحی چهره

فیلمی از لحظه فوران کوه گِلفشان در ایران-طراحی چهره

گلفشان پدیده‌ای طبیعی است که طی آن گل‌ولای از زیر زمین، چشمه ‌وار به سطح زمین می ‌رسد و شکل ماهوری بخود می ‌گیرد. این کوه گِلفِشان واقع در سواحل مکران در جنوب شرقی ایران است .

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار