نواختن پیانو در آسمان-طراحی چهره - طراحی چهره

نواختن پیانو در آسمان-طراحی چهره

آلن روش، پیانیست و آهنگساز پیانوی خود را در یک محل ساخت و ساز از یک جرثقیل آویزان کرد تا بتواند در آسمان سوئیس پیانو بنوازد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار