پیوند ورزش و روحانیت-طراحی چهره - طراحی چهره

پیوند ورزش و روحانیت-طراحی چهره

آیت الله توکل عضو خبرگان رهبری از ورزشکاران رزمی کشور است و ورزش را هیچ وقت ترک نکرده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار