گل تساوی ایران به کره جنوبی-طراحی چهره - طراحی چهره

گل تساوی ایران به کره جنوبی-طراحی چهره


گروه ویدئو الف،   3980321176

کره جنوبی 1 – ایران 1 – دقیقه 62 / ارسال رامین رضاییان از روی کرنر سمت راست زمین روی خروج ناقص هیون وو، بعد از برخورد به بدن مرتضی پورعلی‌گنجی و پای کیم یونگ‌وون وارد دروازه کره جنوبی شد تا گل تساوی ایران خیلی زود به ثمر برسد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار